پودر آلومینیوم نامنظم 

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر آلومینیوم نامنظم به روش اتمایز با هر گرید سفارشی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر آلومینیوم نامنظم AL

 1. تولید پودر آلومینیوم     45- میکرون
 2. تولید پودر آلومینیوم     63- میکرون
 3. تولید پودر آلومینیوم     75- میکرون
 4. تولید پودر آلومینیوم     100- میکرون
 5. تولید پودر آلومینیوم     1000-100+ میکرون
 6. تولید پودر آلومینیوم     350-63+میکرون
 7. تولید پودر آلومینیوم     400-100 میکرون
 8. تولید پودر آلومینیوم    600-200 میکرون
 9. و با هر گرید درخواستی

کاربردها

 1. صنایع متالورژی پودر
 2. صنایع نسوز(آجر نسوز و …)
 3. صنایع شیمیایی
 4. صنایع مولیبدن
 5. صنایع جوشکاری
 6. صنایع فرو آلیاژی
 7. صنایع هواپیمایی
Al-45
Al-45

Al-63
Al-63

Al-75
Al-75

Al-100
Al-100

Al-100-1000
Al-100-1000

Al-220-600
Al-220-600

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی Al-45

AL45-2
AL-451
AL-453
AL-454

عکس میکروسکوپی Al-63

AL63-3
AL-631
AL-632
AL-634
AL-635
AL-636

عکس میکروسکوپی Al-75

AL75-2
AL-750
AL-751
AL-753
AL-754
AL-755

عکس میکروسکوپی Al-100

AL-1001
AL-1002
AL-1003
AL-1004
AL-1005
AL-1006

عکس میکروسکوپی 350-63 AL

AL63-3501
AL63-3502
AL63-3503
AL63-3504
AL63-3505
AL63-3506

عکس میکروسکوپی Al-100-1000

AL100-10001
AL100-10002
AL100-10003
AL100-10004