پودر مس Copper

:Cu پودر مس

این شرکت قادر می باشد پودرمس به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر مس : 

1.پودر مس 63-

2. پودر مس (Ultra fine)

3.تولید پودر مس آلیاژی (((مس و قلع) ′ (برنز )))

4.با هر گرید درخواستی

کاربردها :

1.صنایع متالورژی پودر

2.صنایع خودرو کاربردهای سایشی برای صفحه کلاچ و لنت ترمز

3.کاربرد در پوشش کاری

   X    و عایق ضد نفوذ اشعه

4.کاربرد در جوشکاری احتراقی

5.صنایع تولید سگمنت ها

و الماس های برش

6.مبدل های حرارتی

7.صنایع  شیمیایی

8.صنایع مجسمه سازی

9.صنایع رنگ

Cu Ultra fine
Cu Ultra fine

...

Cu (-63)
Cu (-63)

...

جدول اطلاعات فنی

Cu 44پودر مس
Cu2 پودر مس55555

عکس میکروسکوپی Cu (-63)

عکس میکروسکوپی Cu Ultra fine