پودر قلع Tin

: SN پودر قلع

این شرکت قادر می باشد پودر قلع  به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر قلع : 

1.پودر قلع  45-

2.پودر قلع 63-

3.پودر قلع 100-

4.پودر قلع 150-

5.پودر قلع 500-63-

کاربردها :

1.پوشش برای دما کاتالیز شیمیایی(پوشش براق)

2.روکش فلزات

3.کاربرد سایشی در لنت ترمز و …

4.صنایع  شیمیایی

5.صنایع متالورژی پودر

6.صنایع تولید قطعه برنزی با انبساط های متفاوت

7.به عنوان مواد دودزا

8.صنایع پلاستیک

Tin (sn) -100
Tin (sn) -100

Tin (sn) -63
Tin (sn) -63

جدول اطلاعات فنی

SN پودر قلع

عکس میکروسکوپی Sn-63

3قلع63-
قلع63-1
قلع-63-2
قلع63-4

عکس میکروسکوپی Sn-100

قلع100-1
قلع100-2
قلع100-3
قلع-100-4