پودر فرو سیلیس (پودرآهن سیلیس)(fesi):

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر آهن فرو سیلیس به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر فرو سیلیس :

  1. پودر فرو سیلیس 45-(fe 85-15 si)
  2. پودر فرو سیلیس 75 – (fe 85-15 si)
  3.  با هر گرید درخواستی

کاربردها :

  1. پروژه خاک هوی مدیا
  2. کنسانتره سازی
  3. صنایع فرو سیلیس
  4. صنایع متالورژی پودر
  5. روکش الکترود در جوشکاری
  6. جدا کننده محیط های متراکم
آهن سیلیس

fesi

جدول اطلاعات فنی

جدول اطلاعات فنی فروسیلیس Fesi