پودر سرب Lead

پودر سرب Pb

این شرکت قادر می باشد پودر سرب  به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر سرب :

  1. پودر سرب 63-
  2. پودر سرب 150-
  3. پودر سرب 500-150
  4. با هر گرید درخواستی

کاربردها :

  1. صنایع شیمیایی
  2. صنایع متالورژی پودر
  3. مواد دود زا
  4. صنایع لنت ترمز
  5.  محافظت از پرتو اشعهX
  6. صنایع تولید ورق پلاستیکی سربی
Pb (-63)

Pb (-63)

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی