پودر سرب 

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر سرب به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر سرب 

  1. پودر سرب 63-
  2. پودر سرب 150-
  3. پودر سرب 500-150
  4. با هر گرید درخواستی

کاربردها 

  1. صنایع شیمیایی
  2. صنایع متالورژی پودر
  3. مواد دود زا
  4. صنایع لنت ترمز
  5.  محافظت از پرتو اشعهX
  6. صنایع تولید ورق پلاستیکی سربی
Pb (-63)

Pb (-63)

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی

سرب63-3
سرب63-2
1سرب63-