پودر برنج brass:

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر برنج  به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر برنج:

  1. تولید برنج (45-)
  2. تولید برنج (63-)
  3. تولید برنج(150-)
  4. با هر گرید درخواستی

کاربردها :

  1. صنایع متالورژی پودر
  2. قطعات برنجی به روش متالورژی
  3. صنایع لنت ترمز و صفحه کلاج
  4. الماس های برش
Brass -45

Brass -45

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی

برنج45-0
برنج45-1
برنج45-2
برنج45-3
برنج45-4