پودر آلومینیوم نامنظم Irreguial AL

پودر آلومینیوم نامنظم AL:

این شرکت قادر می باشد پودر آلومینیوم نامنظم به روش اتمایز با هر گرید سفارشی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر آلومینیوم نامنظم AL:

1.تولید پودر آلومینیوم     45- میکرون

2.تولید پودر آلومینیوم 63- میکرون

3.تولید پودر آلومینیوم 75- میکرون

4.تولید پودر آلومینیوم 100- میکرون

5.تولید پودر آلومینیوم 1000-100+ میکرون

6.تولید پودر آلومینیوم 350-63+میکرون

7.تولید پودر آلومینیوم 400-100 میکرون

8.تولید پودر آلومینیوم    600-200 میکرون

9.و با هر گرید درخواستی

کاربردها:

1.صنایع متالورژی
2. صنایع نسوز(آجر نسوز و …)
3.صنایع شیمیایی
4.صنایع مولیبدن
5.صنایع جوشکاری
6.صنایع فرو آلیاژی
7.صنایع هواپیمایی

Al-45
Al-45

...

Al-63
Al-63

...

Al-75
Al-75

...

Al-100
Al-100

...

Al-100-1000
Al-100-1000

...

Al-220-600
Al-220-600

...

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی Al-45

عکس میکروسکوپی Al-63

عکس میکروسکوپی Al-75

عکس میکروسکوپی Al-100

عکس میکروسکوپی 350-63 AL

عکس میکروسکوپی Al-100-1000