پودر آلومینیوم نامنظم Irreguial AL

پودر آلومینیوم نامنظم AL:

این شرکت قادر می باشد پودر آلومینیوم نامنظم به روش اتمایز با هر گرید سفارشی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر آلومینیوم نامنظم AL:

1.تولید پودر آلومینیوم     45- میکرون

2.تولید پودر آلومینیوم 63- میکرون

3.تولید پودر آلومینیوم 75- میکرون

4.تولید پودر آلومینیوم 100- میکرون

5.تولید پودر آلومینیوم 1000-100+ میکرون

6.تولید پودر آلومینیوم 350-63+میکرون

7.تولید پودر آلومینیوم 400-100 میکرون

8.تولید پودر آلومینیوم    600-200 میکرون

9.و با هر گرید درخواستی

کاربردها:

1.صنایع متالورژی
2. صنایع نسوز(آجر نسوز و …)
3.صنایع شیمیایی
4.صنایع مولیبدن
5.صنایع جوشکاری
6.صنایع فرو آلیاژی
7.صنایع هواپیمایی

Al-45
Al-45

Al-63
Al-63

Al-75
Al-75

Al-100
Al-100

Al-100-1000
Al-100-1000

Al-220-600
Al-220-600

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی Al-45

AL45-2
AL-451
AL-453
AL-454

عکس میکروسکوپی Al-63

AL63-3
AL-631
AL-632
AL-634
AL-635
AL-636

عکس میکروسکوپی Al-75

AL75-2
AL-750
AL-751
AL-753
AL-754
AL-755

عکس میکروسکوپی Al-100

AL-1001
AL-1002
AL-1003
AL-1004
AL-1005
AL-1006

عکس میکروسکوپی 350-63 AL

AL63-3501
AL63-3502
AL63-3503
AL63-3504
AL63-3505
AL63-3506

عکس میکروسکوپی Al-100-1000

AL100-10001
AL100-10002
AL100-10003
AL100-10004