پودر آلومینیوم فلیک ALF:

شرکت متالورژی پودر ماهور اسپادانا قادر می باشد پودر آلومینیوم فلیک را به روش بال میل خشک در خلا تولید نماید.

تولیدات پودر آلومینیوم فلیک : 

انواع پودر فلیک در

 • صنایع رنگ
 • بتن
 • مواد منفجره و آتش زا
 • و کلیه صنایع ذیل

 کاربردها :

 1. صنایع کشتیرانی
 2. صنایع آفت کش ها
 3. صنایع رنگ های ضد خوردگی
 4. صنایع بتن سبک
 5. صنایع رنگ
 6. صنایع مواد منفجره و آتش زا
 7. صنایع شیمیایی
 8. صنایع کاتالیست شیمیایی
ALF

ALF

جدول اطلاعات فنی

AL Flake

عکس میکروسکوپی

فلیک1

فلیک2

فلیک3

فلیک4