پودر آلومینیوم فلیک AL Flake

 پودر آلومینیوم فلیک ALF:

این شرکت قادر می باشد پودر آلومینیوم فلیک را به روش بال میل خشک در خلا را تولید نماید.

تولیدات پودر آلومینیوم فلیک : 

انواع پودر فلیک برای

صنایع رنگ – بتن – مواد منفجره و آتش زا

و کلیه صنایع ذیل

کاربردها :

1.صنایع کشتیرانی

2.صنایع آفت کش ها

3.صنایع رنگ های ضد خوردگی

4.صنایع بتن سبک

5.صنایع رنگ

6.صنایع مواد منفجره و آتش زا

7.صنایع شیمیایی

8.صنایع کاتالیست شیمیایی

ALF

ALF

جدول اطلاعات فنی

آلومینیوم فلیک

عکس میکروسکوپی