پودر فروسیلیس (پودر آهن سیلیس) Fero Silice

پودر فرو سیلیس (پودر آهن سیلیس)(fesi):

این شرکت قادر می باشد پودر آهن سیلیس را به روش اتمایز با هرگرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر فرو سیلیس :

1.پودرفروسیلیس 45-(fe 85-15 si)
2.پودر فروسیلیس 75 – (fe 85-15 si)
3. با هر گرید درخواستی

کاربردها :

1.پروژه خاک هوی مدیا
2.کنسانتره سازی
3.صنایع فرو سیلیس
4.صنایع متالورژی
5.روکش الکترود در جوشکاری
6.جدا کننده محیط های متراکم

fesi

جدول اطلاعات فنی