پودر سرب Lead

پودر سرب Pb

این شرکت قادر می باشد پودر سرب  به روش اتمایز با هر گرید درخواستی مشتری را تولید نماید.

تولیدات پودر سرب :

 1. پودر سرب 63-
 2. پودر سرب 150-
 3. پودر سرب 500-150
 4. با هر گرید درخواستی

کاربردها :

 1. صنایع شیمیایی
 2. صنایع متالورژی پودر
 3. صنایع نظامی (کاربرد به عنوان مواد دود زا )
 4. صنایع لنت ترمز
 5. صنایع انرژی هسته ای
 6.  محافظت از پرتو اشعهX
 7. صنایع تولید ورق پلاستیکی سربی
Pb (-63)

Pb (-63)

جدول اطلاعات فنی

عکس میکروسکوپی